www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Bezlesí v Brdech - čistě vojenská bezlesí (díl 4.)

Celý článek

Bezlesí v Brdech - čistě vojenská bezlesí (díl 4.)

2020-05-12 07:22:55 | JUDr. Pavel Čámský ©

Kromě již prve zmiňované Padrťské oblasti má veřejnost povědomí o dalších čtyřech rozsáhlých bezlesích v Brdech – o někdejších cílových plochách Jordán a Tok, stále aktivní cílové ploše Brda (dnes překlasifikované na Vševojskové cvičiště) a někdejší tankové střelnici a cvičišti Bahna. Celý článek...

Celý článek

Bezlesí v Brdech - bezlesí zaniklých obcí (díl 3.)

2020-05-05 09:05:30 | JUDr. Pavel Čámský ©

Rozlohou nepoměrně větší jsou umělá, antropogenní bezlesí. Jejich počet je sice podstatně menší než oněch přirozených bezlesých lokalit, zaujímají však celkově stovky hektarů. Najdeme je především v tzv. Středních Brdech (v bývalém vojenském újezdu), ale též v jihozápadní části CHKO na Novomitrovicku. Celý článek...

Celý článek

U Spáleného dubu, neprávem opomíjené místo v Brdech

2020-04-30 10:45:19 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Lokalitu U Spáleného dubu vytváří severozápadní výběžek, jakýsi dlouhý vysunutý kořen vrcholu Brdce (839 m), který se snaží vklínit mezi vrcholy Koruny (837 m) a Březového vrchu (785 m). Do této přírodní scenérie ještě z jihu dramaticky zasahuje ostrý výběžek Malého Toku (843 m), zvaný Na koši. Celý článek...

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Bezlesí v Brdech - přirozená bezlesí (díl 2.)

Bezlesí můžeme obecně rozdělit na ta, která vznikla přirozenou cestou, a na ta, jež vznikla uměle, činností člověka – tzv. antropogenní bezlesí. V Brdech najdeme oba typy, nicméně svou rozlohou jednoznačně převažují antropogenní bezlesí. Celý článek...

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Bezlesí v Brdech - stručný historický exkurs (díl 1.)

Často se setkáváme s konstatováním, že z hlediska ochranářského jsou v Brdech těmi nejcennějšími lokalitami bezlesí – tedy ta území, která se z jinak kompletně zalesněného pohoří vymykají právě tím, že z nějakých důvodů se na nich stromy nevyskytují, nebo jen jako solitéry. Celý článek...

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Brdské pověsti rukou Jaroslava Hněvkovského a poznáte dívku na obraze?

Jaroslav Hněvkovský (1884 Žebrák - 1956 Praha) byl významný český malíř, kterému spolu s dalším významným malířem, Otakarem Nejedlým, učarovala indická příroda, která trvale poznamenala jeho tvorbu. Celý článek...

Příbram, Příbramsko - Celý článek

Karel Hojden a hájovna v Brdech

Smutný osud hájoven ve Středních Brdech je fandům brdské historie všeobecně znám. Vše začalo zřízením dělostřelecké střelnice v roce 1926, na osudu hájoven se také podepsalo její obsazení vojsky Wermachtu v letech 1940 – 1945. Celý článek...

Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka