www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

V brdských lesích vznikly další dvě nádrže, mají zlepšit vodní bilanci vrchoviny i její biodiverzitu

2022-03-24 08:41:29 | VLS ČR, s.p., Jan Sotona ©

Brdské hvozdy mají od nového roku dvě nová vodní díla, která by měla přispět ke zvýšení jejich biodiverzity a zvýšit objem vody, kterou toto pohoří se strategickým významem po vodní bilanci ve Středočeském a Plzeňském kraji zadržuje.

Foto

Brdy, Klášterka.
(Foto VLS ČR)

První z nich, malá vodní nádrž Klášterka, vznikla v lesích nad loveckým zámečkem Tři trubky. Jihozápadně od obce Podluhy pak státní podnik vybudoval nádrž s názvem Hejl. Z celkové investice 4,8 milionů korun pokryje více než 2,7 milionu dotace z evropských strukturálních fondů.

Obě vodní díla jsou součástí programu Živá voda VLS, který státní podnik spustil v rámci boje s klimatickými změnami v roce 2015. VLS tak již s využitím evropských strukturálních fondů vybudovaly v přírodních lokalitách, kde hospodaří, bezmála čtyři desítky malých vodních děl – rybníčků, nádrží, ale i napajedel a tůní.

„Nejde o hospodářské vodní plochy, ale drobná vodní díla s velikostí do dvou hektarů, jejichž hlavním cílem je zlepšit klima v jejich okolí a podpořit rozmanitost živočišných i rostlinných druhů v dané lokalitě,“ uvedl ředitel VLS Ivo Dohnal.

Na Brdech tak v rámci Živé vody VLS vyrostly v minulých letech vodní nádrže Pazderka, Bahna I. a Bahna II., ale také čtyři desítky tůní, vybudované ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Brdy.

Nová malá vodní nádrž Klášterka se nachází na jednom z přítoku Klabavy v brdských lesích jihovýchodně od obce Těně. Jde o vodní dílo se sypanou hrází se spodní výpustí a bezpečnostním přelivem dlážděným usazenými kameny ve výšce 4,5 metru nad vodní patou nádrže. Za normálního stavu pojme 2,6 tisíc kubíků vody a bude mít hladinu o rozloze 1400 metrů čtverečních.

„Hlavním účelem této stavby je zadržování vody v krajině a snížení velkých vod v době povodní. Měla by ale také zvýšit biodiverzitu této lokality, a bude plnit i krajinotvorné funkce,“ popisuje ředitel hořovické lesnické divize VLS David Novotný.

Již dnes je zřejmé, že vodní dílo dobře zapadne do lesa, až sypanou hráz s okolními známkami stavby zakryje vegetace. Na stavbu hráze byl použit místní materiál z nedaleké mýtiny. Jeho vybagrováním na ní vznikla další vodní zásobárna, která je největší ze čtyř desítek tůní, které v Brdech v posledních letech lesníci VLS vybudovali.

Stavba další malé vodní nádrže s názvem Hejl pak byla na přelomu loňského a letošního roku dokončena na Podlužském potoce v lesích nad obcí Podluhy na Hořovicku. I toto vodní dílo bude mít přírodě blízký charakter se sypanou hrází doplněnou funkčními objekty. Hráz bude vyztužovat železobetonový práh, ten však bude skryt uvnitř zatravněného tělesa stavby. Za normálního stavu vody pojme Hejl bezmála 1,5 tisíce kubíků vody s vodní plochou 1900 metrů. Také tato nová vodní plocha má primárně zvýšit množství vody zadržované na Brdech, chránit obyvatele Podluh a dalších obcí před povodněmi a vedle tvorby krajiny přispět k rozvoji její biodiverzity.


Brdy, Klášterka.
(Foto VLS)

VLS ČR, s.p., Jan Sotona ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka