www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Několik slov o vodních nádržích v CHKO Brdy

Celý článek

Několik slov o vodních nádržích v CHKO Brdy

2015-04-18 14:27:50 | JUDr. Pavel Čámský ©

Voda je bezesporu jedním z největších pokladů Brd. I proto byla většina podcelku Brdy už v roce 1979 vyhlášena jako Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) – a vlastně až doposud je to vedle vyhlášených evropsky významných lokalit (EVL) v systému NATURA 2000, jediná platná zákonem stanovená zvláštní ochrana, které se ve vojenských Brdech dostalo nějakému přírodnímu fenoménu. Voda v Brdech je sice živinami chudá, občas mívá mírně železitou příchuť, ale obecně se jedná o vodu mimořádně kvalitní, která je zpravidla jen s minimálními úpravami pitná. K těmto účelům se také velmi často využívá a velký počet měst i obcí na Podbrdsku je na ní závislý. I město Příbram zajišťuje převážnou část své potřeby pitné vody právě z Brd. Celý článek...

Celý článek

Padrťské rybníky

2015-04-17 14:09:02 | JUDr. Pavel Čámský ©

Ani desítky let, kdy byl vojenský újezd veřejnosti téměř neprodyšně uzavřen, nedalo zapomenout na perlu Brd, Padrťské rybníky a jejich okolí. Místo, kde se už dávno před válkou začala slibně rozvíjet turistika a rekreace a které svým půvabem oslovilo většinu těch, kteří je navštívili. Není divu, že když byla v roce 2008 vyznačena a veřejnosti o víkendech zpřístupněna cyklostezka z Trokavce na Teslíny (s odbočkou na Nepomuk a Bukovou), okamžitě se stala tato lokalita poutním místem milovníků přírody. Celý článek...

Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka