www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Kouzlo odešlo

2023-09-01 08:06:48 | Karel Urban ©

Státní podnik Vojenské lesy a statky ČR představily dům přírody v Brdech, který vznikl v prostorách památkově chráněného, bývalého loveckého zámečku Tři trubky v dnešní chráněné krajinné oblasti v Brdech.

Foto

Brdy, zámeček Tři Trubky po rekonstrukci.
(Zdroj foto Karel Urban)

Projekt vznikl v souvislosti se zrušením bývalého vojenského újezdu v Brdech za účelem zpřístupnění areálu zámečku veřejnosti. V té době převažoval názor a stále převažuje, že se Brdy musí přeměnit do civilizované podoby, tedy vybavit je všemi dostupnými civilizačními prostředky jako je turistické značení, cyklostezky, naučné stezky, lavičky, nějaký ten dům přírody atd. Že jsou Brdy ve své podstatě pro turisty velmi přehledným a nekomplikovaným prostředím, kde stačí mít pouze mapu a lze je zachovat pro budoucí generace jako území nedotčené civilizací, což by z nich vytvořilo unikátní prostředí uprostřed Evropy, bohužel nikoho nenapadlo.

Celý projekt Domu přírody je ve své podstatě projekt rekonstrukce hájovny a zámečku včetně jejich původních ubytovacích kapacit, který se „přikryl“ rekonstrukcí a vznikem expozic v bývalé hospodářské části zámečku. Zámeček a hájenka, včetně dalších částí areálu, jsou natřeny nepůvodní křiklavou temně červenou barvou, která se datuje až k pozdějšímu nátěru, který byl proveden v době, kdy zámeček odkoupila od knížecího rodu Colloredo Mansfeld Československá republika. Dobová přístavba kuchyně zámečku, nedílná součást zámečku, realizovaná v roce 1940 byla překvapivě vybourána. Hospodářská křídla zámečku včetně bývalé kaple, paradoxně nejvíce dochovaných částí z celého komplexu, prošly zásadní změnou. Okna a vstupy, řada z nich rozšířená, jsou opatřeny prosklenými tabulemi uchycenými v plastových rámech, které budou mimo provozní dobu dne zakrývat dřevěná vrata a okenice, aby stavba alespoň po část dne připomínala chráněnou památku. Z prostranství mezi křídly byly odstraněny původní dubové kostky a nahrazeny žulovými, a jsou zde umístěny kusy hornin, naučné tabule a „břidlicové pískoviště“. Vnitřní prostory s moderní recepcí byly kompletně vybourány a přeměněny na expozici v celorepublikově zažitém unifikovaném formátu, který vidíme prakticky všude. Brutální vestavba ubytovacích pokojů ze sedmdesátých let minulého století, přístupná z hlavního nádvoří zámečku, kde byly původně stáje pro koně, dobytek a hospodářskou techniku, částečně otevřené, byla zachována pro účely expozice. Je velkou neznámou, proč byla dobová a vkusná přístavba kuchyně zámečku odstraněna a naopak, naprosto brutální vestavba v místě stájí za účelem ubytování pro příslušníky Československé lidové armády byla zachována.

Vlastní oplocené okolí zámečku, které je také památkově chráněno, bylo přeměno k nepoznání a z lesního parku kdysi plného solitérních stromů byl vybudován jakýsi zábavný prostor s pečlivě střiženým trávníkem. Část od hlavního vstupu do zámečku směrem k Padrťskému potoku ještě není dokončena. Tento prostor bude nepochybně velmi brzy doplňován o další inventář pro turisty, hlavně pro cyklisty.

Zajímavé bude sledovat osud lávky těsně nad hladinou Třítrubeckého potoka k vodní elektrárně, až se v těchto místech při velké vodě potok rozlije ze břehů a vytvoří širokou dravou řeku, jak je zde pravidelně zvykem. Velmi „zajímavým“ prvkem se jeví umístění tří odpadkových košů v lese na pravém břehu Třítrubeckého potoka mezi lávkou a vodní elektrárnou, která byla v nedávné minulosti opravena a stavaři tak neměli zaplať pánbů příliš možností pro vlastní fantazii.

Když se na celý areál podíváme celkově, areál prošel tak významnou změnou, že jen těžko připomíná původní chráněnou památku z 19. století. Celý areál působí spíše dojmem jakési kýčovité repliky, hlavně díky až neuvěřitelným úpravám vnějších a vnitřních částí bývalé hospodářské části zámečku, stavebním zásahům provedeným či neprovedeným a celkové přeměně lesního parku, který musely opustit i zdravé solitérní stromy, které přežily kdeco, ale paradoxně ne zřízení expozice o ochraně přírody… V této souvislosti je potřeba doplnit, že zámeček Tři Trubky je jedinou dochovanou funkční stavbou z 19. století ve středních Brdech.

Nicméně to neznamená, že tento projekt nebude mít úspěch. Většina návštěvníků, která neznala původní areál, bude z rekonstrukce nadšena a ocení hlavně to, že je do areálu možnost vstupu. A hlavně, konečně najde v Brdech mimo té obyčejné přírody, všudypřítomných stromů, potůčků a říček něco, co je sem přiláká a kde se dokonce můžou vyčůrat a něčím se občerstvit. Brdy mají konečně cílový bod.

Ten, kdo má Brdy rád a vždy se rád zastavil u zámečku, ten si holt bude muset najít jiné místo. Už to není bývalý lovecký zámeček Tři trubky, malebná a kouzelná stavba na soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka, která přímo čišela bohatou historií. Celá koncepce učinila z areálu zámečku tuctový areál, kterých najdeme v republice stovky. Jako kdyby to předem vycítili i filmaři, s nimiž se před rekonstrukcí zámečku roztrhl pytel, protože ti potřebovali dochovanou historickou stavbu s duší a atmosférou, kterých je pomálu.

Bohužel zámeček Tři trubky neměl to štěstí a nestal se tou stavbou, ke které jejich vlastníci projevili patřičný respekt tím, že i po rekonstrukci stavby mají lidé pocit, že se zde zastavil čas. Ten pocit po návštěvě současného areálu Tři trubky rozhodně nikdo z lidí, kteří zámeček znali, mít nebude.

Prostě, kouzlo odešlo.

Pozn. Jedná se čistě o osobní názor autora, který nikomu nevnucuje.Karel Urban ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka