www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Právní doložka

Internetový informační server www.turistika-brdy.cz
Majitel serveru:
Mgr. Jaroslav Hodrment
Ryneček 152
Příbram III
261 01
IČ: 63800454
hodrment@pribramsko.eu

Veškerý obsah, uvedený na našich serverech, je předmětem práva autorského podle Zákona č. 121/2000 Sb., zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném změní.

Dle citovaného zákona jsou předmětem práva autorského:

1) veškeré texty včetně textů, vypisovaných z našich databází
2) zvukové nahrávky
3) videonahrávky (obraz včetně zvuku)
4) fotografie a fotogalerie
5) počítačový program, na kterém naše servery pracují
6) zdrojový kód serverů
7) databáze a jejich obsah

Ve smyslu citovaného zákona je neoprávněné užití předmětů autorského práva výše uvedených přestupkem (§ 105a) nebo správním deliktem (§ 105b). Při neoprávněném užití předmětů autorského práva bude majitel serverů postupovat právní cestou.

Použití fotografií z www.pribramsko.eu:
Ve svém článku či na svém serveru můžete použít fotografie z www.turistika-brdy.cz jen za předpokladu, že že si PŘEDEM vyžádáte souhlas redakce (redakce@pribramsko.eu).

Reklama je komerčním sdělením, které se nemusí shodovat se stanoviskem redakce serveru www.turistika-brdy.cz Viz Kodex reklamy

Příspěvky do diskusí pod články budou redakcí vymazány, pokud poruší Kodex diskutéra. Jelikož není možné, aby tyto příspěvky byly vždy vymazány okamžitě po jejich vložení diskutérem, redakce si vyhrazuje právo určitého časového zpoždění, vyplývajícího jednak z celkového množství příspěvků a také času jejich vložení.

Články přispěvatelů
Redakce nezodpovídá za věcnou správnost mimoredakčních příspěvků ani za jejich případné právní důsledky. Každý přispěvatel si za své příspěvky po věcné i právní stránce ručí sám.

Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka