www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Ukliďme Brdy

2021-05-14 08:07:19 | JUDr. Pavel Čámský ©

Omezení, vyhlášená v souvislosti s pandemickou situací v naší zemi, přivedla do přírody spoustu návštěvníků a pro mnohé z nich je návštěva přírody a pohyb v ní věcí nezvyklou, ne-li zcela novou zkušeností. Ti mnohdy ani neznají jedno ze základních pravidel, že to, co do přírody doneseme, bychom z ní zase měli odnést, protože tam nenajdeme odpadkové koše a kontejnery, kam bychom své odpadky odložili.

Foto

Brdy, Skelná Huť.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Také v CHKO Brdy zůstaly po těchto návštěvnících viditelné stopy v podobě odpadků, zvláště na frekventovaných místech a cestách. Odpadky kazí estetický dojem z oněch míst, přírodu hyzdí a jsou i výpovědí o nízké kulturní úrovni těch, kteří je tam zanechali. Ti, co přírodu navštěvují často, milují ji a respektují, se nyní snaží odstranit následky neinformovaných nebo nezodpovědných spoluobčanů a v naší nejmladší CHKO se zúčastní akce „Ukliďme Brdy“.

Na facebookové skupině CHKO Brdy (https://www.facebook.com/groups/chko.brdy) vyhlásil její správce úklidovou akci na 22. května 2021.

Kromě řady dobrovolníků na ni vstřícně zareagovaly Národní geopark Barrandien, Destinační agentura Brdy, město Příbram, městys Jince, obec Strašice, dobrovolní hasiči z obce Nevid a největší lesní hospodář v regionu, podnik VLS, s.p. a s vědomím Správy CHKO Brdy se rozhodly akci podpořit materiálně a technicky. Akce tak bude symbolicky otevírat Týden geoparků a svým rozsahem a záběrem dokazuje, že je v naší zemi hodně těch, kterým není lhostejný stav naší přírody a osobním nasazením se dobrovolně o jeho zlepšení zasazují.

Na celkem 20 různých trasách se pokusí od odpadků vyčistit cca 220 km cest a cyklotras, nasbíraný odpad pak odvezou VLS, s.p., TS Příbram a obce Jince a Strašice na skládky.

Destinační agentura Brdy věnuje každému dobrovolníkovi jako symbolickou pozornost aktuální turistickou mapu Brd v měřítku 1 : 30.000. Poděkování patří všem, kteří se tohoto i organizačně náročného podniku ujali, a především samozřejmě dobrovolníkům, kteří ji v praxi uskuteční.

Chceme jim popřát, aby také pán a vládce Brd, dobrý duch Fabián, jim na tento den zajistil co nejpříjemnější počasí a vnukl jim dobrou náladu, nadšení a smysl pro humor.

Mapa úklidových tras: https://mapy.cz/s/guzoturameJUDr. Pavel Čámský ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka