www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Vojenské lesy začaly v okolí brdského Kloboučku měnit monokultury na pestré lesy

2023-03-15 08:54:45 | VLS ČR, s.p., Jan Sotona ©

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) v průběhu března začaly těžit přestárlé smrkové porosty v okolí nově vyhlášené brdské přírodní rezervaci Klobouček. Nejde však o holosečné těžby, lesníci zdejší porosty výběrovým způsobem „prořeďují,“ aby poskytli světlo a vláhu pro spodní stromové patro.

Foto

Klobouček, pohled přes rybník Octárna (Vodní dílo Obecnice). Klobouček je vidět mírně vlevo, za hrází rybníka.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

To by mělo vzniknout přirozeným zmlazením náletu různých dřevin. Pro zvýšení druhové pestrosti zde pod vzrostlé smrky navíc VLS vysadí listnaté stromy a jedle.

Těžby se aktuálně týkají západní strany vrchu Klobouček směrem k Obrázecké lesní cestě. Lesnici zde těží vybrané až 150tileté smrky, aby proředily tyto smrkové monokultury a odstartovali obnovu, jejímž cílem budou druhově i věkově mnohem pestřejší porosty.

„Těžíme zde výběrovým způsobem tak, aby se dostalo světlo a vláha mezi koruny stromů. Následně zde začne postupně vznikat spodní patro náletu různých dřevin, které doplníme výsadbou listnatých stromů a jedlí. V zásadě tak míříme ke stejnému cíli jako v přírodní rezervaci Klobouček, která zde byla vyhlášena právě díky druhově, výškově a věkově pestrým porostům,“ uvedl ředitel divize VLS Hořovice David Novotný.

Lesy na Kloboučku jsou výsledkem citlivé péče několika generací lesníků Vojenských lesů, které zde hospodaří bezmála sto let. Státní podnik zde po zrušení vojenského újezdu v roce 2016 vybudoval pro návštěvníky okružní naučnou stezku s lesnickou tématikou, na sklonku loňského roku pak byla lokalita prohlášena maloplošným chráněným územím.

„Pro mne je ta krajina srdeční záležitostí. Vždy to byl nádherný les a vyústění, kdy byl prohlášen chráněnou lokalitou, je oceněním práce několika generací lesníků z Brd. Klobouček je také symbolem toho, jak chceme nejen v Brdech do budoucnosti hospodařit přírodě blízkým způsobem,“ řekl ředitel VLS Roman Vohradský, který v této lokalitě vyrůstal v lesnické rodině.

Aktuálními zásahy ve smrčinách na západní straně vrchu VLS fakticky opakují postup, který vedl ke vzniku druhově pestrých lesů v přírodní rezervaci.

„Jak budou prořeďované lesní porosty po letech vypadat, můžeme vidět na východní straně Kloboučku v okolí stanoviště Lesnické naučné stezky u Jedlové studánky. Zde se začalo s prořeďováním smrčin ve třech etapách před čtvrt stoletím, a jak dnes vidíme, na příznivém stanovišti vznikly nárosty bohatého spektra dřevin – buk, jedle, klen, smrk,“ dodal David Novotný.

Podle něj jsou současné zásahy na Kloboučku plně v souladu s projektem přírodě blízkého způsobu hospodaření, jehož pilotní fázi v Brdech VLS spustily s podporou environmentálního programu LIFE evropské unie. Jeho cílem je mimo jiné adaptovat brdské lesy na klimatickou změnu.

„Přestárlé smrkové monokultury, které se zde snažíme změnit v pestré porosty, jsou z hlediska změny klimatu mimořádně rizikové, jak ukázala v minulých letech kůrovcové kalamita ve střední Evropě,“ dodal ředitel Vohradský.

Vojenské lesy a statky proto žádají veřejnost o pochopení a žádají návštěvníky o zvýšenou opatrnost.


Klobouček, vrcholové skalisko.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

VLS ČR, s.p., Jan Sotona ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka