www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Střelnice u loveckého zámečku Tři trubky

2018-08-21 10:51:07 | Karel Urban ©

Po dokončení výstavby loveckého zámečku Tři trubky v roce 1890 nechal kníže Colloredo – Mannsfeld vybudovat pod zámečkem na pravém břehu Třítrubeckého potoka střelnici. Střelnice sloužila hostům zámečku jako místo, kde mohli předvést své střelecké umění.

Foto

Střelnice nedaleko brdského zámečku Tři Trubky.
(Foto Karel Urban)

Před vlastním objektem střelnice byl vybudován dlouhý průsek lesem, na jehož konci byla navršena bezpečnostní ochranná bariéra, i vzhledem k tomu, že se střílelo směrem k hájovně Americe a k nedaleké obci Strašice. Střelnice byla po zřízení dělostřelecké střelnice a později vojenského újezdu užívána příležitostně hosty loveckého zámečku jak střelbou na terče, tak brokovou střelbou na letící terče.V roce 2014 se uvažovalo v souvislosti s vyhlášením loveckého zámečku na kulturní památku o tom, že i tato nesporná památka bude začleněna do procesu vyhlašování spolu se zámečkem a přilehlou elektrárnou. Od toho bylo ale díky velmi špatnému stavu střelnice upuštěno.

Přístup je od vodní elektrárny zámečku Tři trubky, objekt střelnice je vzdálen cca 100 m. Průsekem se dostanete přímo k ochranným valům a také k protékající, krásně meandrující Klabavě. Kratší cesta je z panelové plochy pod zámečkem po proudu Klabavy.


Od bodu, ze kterého se střílelo (viz ikona na mapě), vede severoseverozápadním směrem průsek, který je na leteckém snímku patrný (naznačen červenou linkou), na jehož konci jsou valy.
(Foto mapy.cz)

Karel Urban ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka