www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Vojenské lesy budují v Brdech malé vodní nádrže, mají chránit před povodněmi a zadržet v lesích více vody

2018-08-06 08:48:47 | Vojenské lesy a statky, s.p., Jan Sotona ©

Zadržet více vody v brdských lesích v době probíhajících klimatických změn, zvýšit biodiverzitu této lokality a především chránit okolní obce i zásoby pitné vody před povodněmi v době přívalových dešťů. To jsou hlavní důvody, proč v lesích Chráněné krajinné oblasti Brdy v minulých měsících Vojenské lesy a statky ČR (VLS) postavily tři malé vodní nádrže. Další dvě by pak měly v rámci programu Živá voda VLS přibýt v nejbližší době.

Foto

Brdy. Nádrž Bahna I.
(Foto VLS, s.p.)

Programem Živá voda VLS se státní podnik, který hospodaří v bývalých i současných výcvikových prostorech armády, snaží v období klimatických změn zadržet v přírodních lokalitách ve své správě více vody a zvýšit tak jejich biodiverzitu. Celkem VLS v šesti lokalitách v Čechách i na Moravě plánují do drobných vodních děl investovat více než 100 milionů korun. Hojně jsou přitom využívány dotace z evropských strukturálních fondů.

„Nejde o investici do hospodářských vodních ploch, hlavním cílem je zvýšit rozmanitost života v přírodě v námi spravovaných lokalitách, a také jejich schopnost zadržovat vodu v krajině. V Brdech jde také o protipovodňovou ochranu okolních obcí,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.V lesích v Chráněné krajinné oblasti Brdy tak aktuálně v rámci programu Živá voda VLS vyrostly tři nové malé nádrže. V katastru Jince v Brdech vojenské lesy postavily novou nádrž Pazderka, v lokalitě Bahna pak vznikla kaskáda dvou vodních děl na přítoku Ledného potoka. Na financování staveb státní podnik využil dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

„Ve všech případech se jedná o retenční nádrže, které mají primárně zachytit vodu z přívalových dešťů a bránit podbrdské obce před povodněmi. Mimo to budou sloužit také jako napajedla pro zvěř, požární nádrže a počítáme také se zvýšením biodiverzity lokality,“ vysvětlil ředitel divize Hořovice Petr Švadlena.

Podle jeho slov brdská lesnická divize Vojenských lesů připravuje projekty na výstavbu dalších dvou vodních nádrží – prvním z nich bude vodní nádrž Klášterka na jednom z přítoků potoka Rezerva nad Strašicemi a druhou vodní nádrž Hejl v povodí Podlužského potoka.

„Ve všech případech se jedná o drobná vodní díla s konstrukcí, která citlivě zapadá do lokality a jejich hlavním cílem je udržet vodu v lese,“ doplnil ředitel Švadlena.

Jak dodal, VLS v současné době realizují celou řadu drobných investic, které mají za cíl zpomalit odtok vody z Brd a naopak ji zde zadržet. „Jde o vhodné úpravy vodotečí, které realizujeme poté, co lokalitu k výcviku již nevyužívá armáda a nemusíme proto reagovat například na požadavky, aby některé lokality byly dobře dostupné technikou. Prioritou tak je nyní zadržování vody v Brdech, které slouží jako zásobárna pro celý region,“ uzavřel Petr Švadlena.

Nové lesní nádrže v Brdech

Dokončeno 2018
Pazderka, rozloha 1400 m2, cena 0,85 mil. Kč
Bahna I, rozloha 8120 m2
Bahna II, rozloha 4155 m2, cena za obě 3 mil. Kč

Plánované
Klášterka, rozloha 1420 m2
Hejl, rozloha 1890 m2Brdy. Nádrž Bahna I a Bahna II.
(Foto VLS, s.p.)
Brdy. Nádrž Pazderka.
(Foto VLS, s.p.)
Brdy. Nádrž Pazderka.
(Foto VLS, s.p.)

Vojenské lesy a statky, s.p., Jan Sotona ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka