www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz | www.brdy-respublica.estranky.cz

Vodní elektrárna Tři Trubky

2017-05-26 08:40:22 | Karel Urban, Správa CHKO Brdy ©

Vodní elektrárna u Třítrubeckého zámečku byla postavena v roce 1894 knížecím rodem Colloredo Mannsfeld a zajišťovala elektrický proud (na principu dobíjení olověných akumulátorů) pro osvětlení zámečku Tři Trubky, který byl postaven v letech 1888 – 1890, přilehlou hájovnu a pro nedalekou hájovnu Ameriku. Po II. světové válce přestala elektrárna plnit svou funkci (fungovala do roku 1949).

Foto

Vodní elektrárna a nádrž na jaře 2009. Nádrž je zanesena říčním sedimentem v důsledku nefunkčního stavidla na vpusti z Třítrubeckého potoka.
(Foto Karel Urban)

Postupem času stavba elektrárny chátrala, nacházela se v havarijním stavu a hrozilo její samovolné zborcení. Stavidlo do akumulační nádrže bylo zničeno, v čehož důsledku voda z Třítrubeckého potoka protékala náhonem elektrárny místo přes splav k Padrťskému potoku a díky tomu v suchých měsících neexistoval soutok Padrťského potoka a Třítrubeckého potoka.

V roce 2009 vypracoval Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy návrh na opravu elektrárny. Díky součinnosti a rychlé pomoci tehdejší Operační sekce - oddělení řízení vojenských újezdů při Generálním štábu ČR a tehdejší Vojenské ubytovací a stavební správy MO byly zajištěny finanční prostředky na opravu. Rekonstrukce probíhala postupně od podzimu 2009 do léta 2012.

V roce 2009 byly opraveny základy vodní elektrárny, odstraněny nevhodné stavební úpravy střechy (větrání, zadní stříška) a zhotovena nová střecha. V dalších letech byl odbagrován říční sediment z nádrže vodní elektrárny, opravena a doplněna zídka nádrže, zhotoveno nové stavidlo a nový hrázděný splav. Zhotovení nového stavidla, hrázděného splavu a doplnění zídky nádrže realizoval státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, divize Hořovice.

V roce 2013 inicioval Krajský úřad Středočeského kraje a Újezdní úřad vojenského újezdu Brdy podnět Národnímu památkovému ústavu na vyhlášení zámečku Tři Trubky jako kulturní památky, za vydatné podpory Obce Strašice a Muzea Středních Brd ve Strašicích. V roce 2014 byly zámeček Tři Trubky včetně areálu a vodní elektrárna Tři Trubky včetně nádrže prohlášeny Ministerstvem kultury za kulturní památku a tím byl úspěšně završen proces záchrany vodní elektrárny Tři Trubky.

Ve svém důsledku prohlášení zámečku Tři Trubky a vodní elektrárny významně omezilo plány na tzv. suchý poldr Amerika, protože původní projekt, předložený v roce 2008, předpokládal demolici zámečku Tři Trubky a všech okolních staveb.


Jaro 2009, částečně zborcená základová deska vodní elektrárny.
(Foto Karel Urban)
Jaro 2009, zničené stavidlo při vpusti z Třítrubeckého potoka.
(Foto Karel Urban)
Listopad 2009, počátek rekonstrukce s odbagrovaným říčním sedimentem. V roce 2010 byla díky povodňové situaci na Třítrubeckém potoce nádrž znovu zanesena.
(Foto Karel Urban)
Srpen 2012, konečný stav po rekonstrukci.
(Foto Karel Urban)
Srpen 2012, konečný stav po rekonstrukci.
(Foto Karel Urban)
Vodní elektrárna - stav rekonstrukce listopad 2010.
(Foto Karel Urban)
Hrázděný splav na Třítrubeckém potoce- stav k lednu 2011.
(Foto Karel Urban)
Leden 2011, jedna ze zatěžkávacích zkoušek v průběhu rekonstrukce.
(Foto Karel Urban)

Karel Urban, Správa CHKO Brdy ©


Vaše jméno:

Váš názor: Přečtěte si Kodex diskutéra.
Autor:Hynek Harvánek Vloženo: 2017-05-27 22:32:04 IP: 90.176.86.***
Jojo, je smutné, že co není národní památka lehne popelem. Co jiného, než lesní stavby mohou být historií Brd. Za mě smutný příběh.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-05-27 08:07:56 IP: 89.102.187.***
Dobrý den pane Harvánku, na Rovinách byl jenom jeden seník, pak tam byly 2 kozí chlívky, z nichž jeden byl i na popud újezdního úřadu opraven a zachován. Stavby byly ve špatném stavu a pravidelně navštěvovány a ničeny nezvanými návštěvníky. V letech 2011 a 2014 došlo na základě příprav ke zrušení vojenského újezdu k demolici řady staveb. které byly většinou ve špatném stavebně technickém stavu a proto vlastníci podali žádost o jejich odstranění. Žijeme v právním státu, žádosti o odstranění stavby nelze nevyhovět, pokud na stavbu není uvalena památková ochrana. Jinak statut kulturní památky má ještě hrad Valdek a pěchotní bunkr na Jordánu (benešák) má tuším od roku 2011 statut technické památky.
Autor:Hynek Harvánek Vloženo: 2017-05-26 22:59:22 IP: 90.176.86.***
Zajímavá uvaha, snad se poldr zastaví. Ale to je i na CHKO, vydat zamítavé stanovisko. Jen se optám, proč podobný osud nepotkal další stavby v Brdech v podobné stavu? Proč byly na "něčí" popud, pane Urbane, strženy například seníky na Rovinách? Děkuji
Autor:Josef Vacek Vloženo: 2017-05-26 15:05:11 IP: 193.35.102.***
Zajímavý článek, pro mne osobně se spoustou nových a zajímavých informací. V této souvislosti mne zároveň napadá, jaký osud by zámeček Tři Trubky čekal v případě instalace plánovaného amerického radaru v Brdech. Strategicky bychom jako Češi zřejmě definitivně patřili do "atlantického prostoru" a nikdo by nezpochybňoval naší zahraniční orientaci. Zároveň si však nejsem jistý, zda by zámeček Tři trubky byl také v roce 2014 prohlášen Ministerstvem kultury za kulturní památku. Velké dějiny se tomuto místu opravdu nevyhýbají.
Autor:Karel Urban Vloženo: 2017-05-26 11:44:47 IP: 193.179.186.***
Dobrý den paní Svobodová, děkuji. Také jsme uvažovali i o obnově střelnice za elektrárnou, ale od toho bylo nakonec upuštěno. Ale když už tam budete, můžete se podívat také na torzo střelnice a přes potok k valům, na kterých byly umístěny terče. Střílelo se od střelnice lesním průsekem přes Padrťský potok do terčů za potokem. Mimochodem, v tom období procházel významnou rekonstrukcí i samotný zámeček. Dřevomorka a čas vykonaly své. Při pohledu od parkoviště je zřetelná výměna obvodových trámů, střechy či klempířských prvků. Jinak na kole je to sranda. Od Orlova nebo Kozičína na Pilslou, nahoru na Bor, dolů přes Třítrubák a Voložňák, na trianglu doprava a jste tam tak za 50 minut v klidu a pohodě.
Autor:Pavlína Svobodová Vloženo: 2017-05-26 10:59:47 IP: 109.72.0.***
Dobrý den pane Urbane, perfektní článek a hezké fotky, dozvěděla jsem se nové informace, děkuji! Chystám se tím směrem vyrazit na kole, z PB (a zpět) je to sice dálka...ale stojí to za to. PS

Jiří Jiroušek - www.nebeske.cz - Střední Brdy
Nádherné fotografie Brd z motorového paraglidu

Life Gym Příbram
Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka