www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Včera zemřel Jan Čáka

2018-09-03 10:02:31 | Mgr. Jaroslav Hodrment ©

Spisovatel, výtvarník, velký znalec Brd, Povltaví a Příbramska vůbec, a především optimistický a vstřícný člověk. Tak si mnozí z nás pamatují mistra Jana Čáku, který nás včera opustil navždy.

Foto

Jan Čáka při přebírání plakety v listopadu 2016.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Už v roce 1969 mu vyšla samostatná publikace s názvem Po Brdech se chodí pěšky. A pak následovaly další, například Toulání po Brdech, Podbrdskem od městečka k městu, Zmizelá Vltava, Obrázky z Podbrdska, Kráčím starou Příbramí, Střední Brdy - krajina neznámá, Zmizelá Příbram starou flexaretou a řada dalších.

Jan Čáka byl také znalec starých hornických tradic (Hornické tradice v Brdech, Příbramské lidové písně, popěvky a říkánky), ale také místních částí Příbrami (soubor grafických listů Březové Hory, Příbramská zákoutí). Důkladně se také zabýval lokální historií (Technika českých a slovenských dolů v průběhu dějin, Poezie hlubin, O příbramských havířích, Z dějin Vysoké školy báňské v Příbrami, Zmizelá Příbram).

Neúnavného Jana Čáku již v Brdech nepotkáme. Bude nám jej však připomínat každý vrchol, údolí, potůček, rybník či pěšinka, po které chodil, vyhlídka, ze které se díval.

Čest jeho památce!Mgr. Jaroslav Hodrment ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka