www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

O jednom deštivém dopoledni v Brdech

2020-06-19 08:20:29 | Brďas ©

Statečná skupinka milovníků přírody z Příbrami se ve čtvrtek 18.června vydala k Pilské nádrži se záměrem odlehčit jejímu okolí od civilizačního balastu – odpadků a dalších projevů lidské přítomnosti.

Foto

Ohniště, založené nedaleko hráze Pilského rybníka, v prvním pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Nevyrazili jsme tak úplně naslepo – nedávno nás překvapilo, kolik ohnišť se na tak relativně malém území nachází a dohodli jsme se, že je zlikvidujeme a s VLS, s.p., že nám poskytnou rukavice, lopaty a pytle a odvezou svinčík, který posbíráme.

Pravda, trochu se proti nám spiklo počasí, celou dobu lilo jak z konve, ale mohli jsme aspoň konstatovat, že už dlouho jsme v Brdech neviděli tolik vody. Ta zurčela v potůčcích i na cestách, byla dole, nahoře, všude kolem nás, bylo jí hodně a lesu to viditelně prospívalo.

Ke cti návštěvníků Brd nutno podotknout, že toho svinčíku bylo dokonce i o něco méně než křemenáčů, kovářů, kozáků a klouzků, co jsme našli a kdyby nebylo pořádné pneumatiky, příliš bychom se snad ani úklidem neunavili.

Ale zarazilo nás, co ohnišť, některých prokazatelně fungl nových, jsme objevili na relativně velmi malé ploše u severního břehu nádrže. Na území CHKO Brdy není vyhrazené žádné místo, kde by bylo povoleno rozdělávat oheň – a každé je tedy nelegální. Objevili jsme však hned 12 ohnišť – a to dokonce v prvním pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, kam by správně ani neměli lidé vůbec vstupovat.

Zvlášť zarážející byla dvě ohniště – jedno „usazené“ mezi přísně chráněnými rosnatkami (drosera rotundifolia) a lodyhami plavuně vidlačky (ľycopodium clavatum) nedaleko jezírka v zátoce nádrže, druhé „nadrzovku“ zřízené přímo u lizu zvěře, z jehož korýtka si „táborníci“ dokonce upravili posezení. Ani moc nepochybuji o tom, že tvůrci těchto ozdob lesa jsou přesvědčeni, že právě oni se umí v přírodě chovat.

My jsme tedy ty vizitky lidské arogance a hlouposti zase zlikvidovali a doufáme, že bude nějakou dobu trvat, než zas nějaký ohleduplný a „moudrý“ táborník zde zanechá svůj podpis. A mohu říci, že ani nabytá zkušenost, že starší holinky jsou proti vodě a vlhku stejně účinné jako bačkory, nám náladu a dobrý pocit nezkazila.

Zde mapka nevelkého prostoru, v němž jsme se ve třech pohybovali a kde jsme napočítali hned 12 příkladů toho, co by se nemělo dělat: https://mapy.cz/s/muzojuzamu.

Brďas


Ohniště založené mezi přísně chráněnými rosnatkami.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Brďas ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka