www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Co je a co obsahuje „Velká kniha o městě Mirošově“

2016-04-13 09:04:04 | Martin Lang a redakce ©

Velká kniha o městě Mirošově je dílčím počinem Zastupitelstva města Mirošova k oslavám letošního 650. výročí první zmínky o dnešním nevelkém městě Plzeňského kraje. Jejím zpracováním byl pověřen mirošovský občan a zároveň vedoucí Muzea Středních Brd ve Strašicích Martin Lang.

Foto

Mirošovský zámek.(Foto archiv)

Knihu lze po úvodních slovech rozdělit na dvě hlavní části, přírodovědnou a společenskovědní. Přírodě se věnují kapitoly o geografických, geologických, botanických a zoologických poměrech. Mostem obou částí je popis vývoje krajiny, kde se uplatnila spolu s přírodou i lidská ruka. Ve společenskovědním pojednání nalezne čtenář obecnou historii s místními dějinami odvětví průmyslu, zemědělství i služeb a rovněž kapitoly o vývoji školství, kultury, sportu a společenského života. Jsou zde taktéž popsány zdejší památky, ať již existující či zaniklé a též objekty, které by si památkovou ochranu zasloužily. Poslední stať je věnovaná osobnostem v Mirošově narozených, anebo svým životem a prací s městem sepjatým.

Publikace formátu A4 má 223 stran a obsahuje 236 vyobrazení od fotokopií obrazů přes historické snímky (mnohdy poprvé zveřejněnými) až po současnou fotodokumentaci. K jejímu zpracování využil autor nejen stávající literaturu, ale i archivní podklady a množství sbírkových fondů, ať už muzejního nebo soukromého charakteru.


Ve středu 27. dubna 2016 se bude od 18 hodin konat veřejná prezentace knihy, a to v Městské knihovně Mirošov, Náměstí Míru 43 (vedle kostela). Jste vřele zváni.

S úctou a pozdravem
Martin Lang, autor knihyMartin Lang a redakce ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka