www.pribramsko.eu | www.nebeske.cz |

Bezlesí v Brdech - menší antropogenní bezlesí (díl 5.)

2020-06-02 09:34:11 | JUDr. Pavel Čámský ©

Jde o větší počet rozlohou relativně nevelkých území, kde bezlesí vznikla uměle z různých důvodů. Jednak to jsou lokality současných nebo bývalých hájenek, mysliven, loveckých a strážních bud obecně sloužící lesnímu hospodaření a jednak bezlesí, zřízená pro vojenské účely – palposty, vojenské tábory a cvičiště.

Foto

Brdy, Bor.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)

Řada těchto lokalit hostí dnes zajímavé a chráněné druhy rostlin, na větších z nich se vyvinuly i jedinečná společenstva s velkým přírodně-ochranářským významem. Zmíníme se zde jen o nejvýznamnějších z nich.

a) „Nevojenská“ bezlesí

Z první zmíněné skupiny bezlesí určitě stojí za zmínku lokalita Bor (II.zóna CHKO) v závěru Třítrubeckého údolí pod svahy vrchu Koruna (837 m) pod stejnojmenným sedlem. Dnes vysoko položená (750 m) půvabná luční enkláva s menší vodní nádrží, byla v minulosti oživena reprezentativní arcibiskupskou myslivnou, hájenkou a několika dalšími budovami, které byly postupně armádou rozbořeny. Kromě hodnotných lučních porostů s výskytem zajímavých druhů, je to také návštěvnicky vděčná lokalita na křižovatce lesních cest (prochází tudy zelená TZ z Bohutína a Příbrami do Strašic), která nabízí i pěkné výhledy do okolí. Jedná se o jednu ze srážkově nejbohatších lokalit v Brdech.

Zajímavým, a především návštěvnicky atraktivním bezlesím, je sedlo Roviny (778 m) mezi vrchy Praha (862 m) a Paterák (814 m), kde stávala dvouhájenka a soubor dalších objektů, z nichž se dodnes zachoval jeden z původně tří pěkných roubených chlévů, Boží muka a částečně podsklepené základy hájenky, která byla rozebrána a znovu postavena v obci Nepomuk. Sedlem prochází žlutá TZ a příjezdová komunikace k meteoradaru ČHMÚ na hoře Praha.

Brdy, Carvánka.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)


Carvánka je luční enkláva v bezprostředním sousedství CP Tok. Stávala zde hájovna, jež byla ve své době nejvýše položeným (850 m) trvale osídleným místem v nitru Čech. Dnes zde na půvabné horské louce najdeme loveckou chatu (nepřístupnou), zastřešené turistické odpočívadlo, studnu s pitnou vodou, nevelkou vodní nádržku a pomníček bývalé hájovny. Ta byla rozebrána a znovu postavena ve Strašicích. Lokalita je přístupná po zelené TZ z Příbrami-Orlova a je hojně navštěvována – jak pro svůj atraktivní vzhled, tak zejména jako východisko k blízkému vrcholu Toku (865 m) – nejvyšší hoře Brd, Středočeského kraje i českého vnitrozemí.

Podobně zajímavou lokalitou, kde stávala známá hájovna, je dnes už jen rozsáhlá Třítrubecká louka nad stejnojmenným potokem v údolí pod svahy vrchu Kočka (789 m). Dnes je tu důležitá křižovatka cest a zamokřená louka na tomto bezlesí je též ochranářsky cenná.


Brdy, Skelná Huť.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)


Návštěvnicky, ale i ochranářsky cenným bezlesím je dnes už jen luční lokalita Skelná Huť (715 m) ve svazích hory Brdce (839 m) vysoko nad obcí a nádrží Láz. Stávala zde sklárna a později hájovna, dnes je tu umístěna přezimovací obora pro jeleny a stodola, najdeme tu vodní nádržku a studánku s pitnou vodou, z louky se otevírají pěkné výhledy do kraje. Je to také důležitá křižovatka lesních cest (Perkanská/Brdecká).

Oblíbeným místem odpočinku je luční bezlesí u boudy Václavka s malým rybníčkem a památníkem parašutistům, které se nachází na zelené TZ u Teslínské lesní cesty a cyklotrasy 2275, nedaleko Padrťských rybníků.

Podobně je jako oblíbené místo odpočinku vyhledávána lokalita, kde stojí dnes již nefunkční roubená hájenka Krejčovka a nedaleká studánka s pitnou vodu. Místo se nachází na hranici s nepřístupným Posádkovým cvičištěm pod vrchem Beranec (663 m) a nedaleko bývalého Hrachoviště na důležité lesní cestě a křižovatce žluté a zelené TZ.

Uvnitř Posádkového cvičiště (a proto nepřístupná) je louka Vranová, s pěknými starými kaštany, kde byly odkryty pozůstatky malé středověké vsi.

Pěkné bezlesí – louku, bychom našli u žlutě značené cesty z obce Felbabka na vrch Ostrý (539 m). Zejména z horního konce protáhlé louky jsou pěkné výhledy do okolí.

Nevelké luční bezlesí obklopuje hájovnu Okrouhlík nedaleko Zaječova. V minulosti tudy procházela lesní železnice Jordánka, která sloužila ke svozu dřeva vytěženého při budování cílové plochy Jordán.


Brdy, hájovna Varta.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)


Půvabné bezlesí nalezneme i u hájovny Varta pod Jahodovou horou (726 m) na křižovatce zelené a žluté TZ (také odpočivadlo). Nedaleko bychom pak nalezli také pěknou studánku.

Hezké bezlesí se nachází také u lovecké chaty Moricka v Třemšínských Brdech, kam nás dovede červená TZ z nedalekého Roželova nebo již vzdálenějšího Míšova.

A u Míšova (u červené TZ) se také nachází rozsáhlá lesní louka Kuřkovská myť. Zde mělo být vybudováno zázemí plánovaného radaru americké PRO.

Skutečně rozsáhlé a velmi půvabné bezlesí obklopuje obec Hůrky již mimo území CHKO, v Přírodním parku Trhoň, jež se rozkládá na obou březích Hůreckého potoka ve svazích vrchů Žďár (629 m), Vysoké lávky (578 m) a Bábovka (609 m).

Zmínit bychom zřejmě měli také velmi půvabná, a i ochranářsky cenná bezlesí na pravém břehu Litavky. První se nachází nedaleko Příbrami a Trhových Dušnik v údolí Skorotín. Pěkné zamokřené louky s několika menšími rybníčky zdobí hájenka Městských lesů Příbram s oborou s divočáky a muflony. Z Příbrami nás sem dovede zelená TZ, nejblíže je sem však po neznačené cestě z Trhových Dušnik.

Také po zelené se dostaneme i do sedla Náves (527 m) s hájenkou Hřebeny. Krásné a rozlehlé louky v sedle sousedí s oborou Lhotka, kde můžeme zahlédnout jelence viržinského. Lokalita leží nedaleko obcí Pičín, Buková a Hluboš.

Menší luční bezlesí obklopují i hájovnu Komorsko a chatu Šimákovna (nepřístupná) ve svazích nejvyššího vrchu Brd na pravém břehu Litavky – Písku (691 m) s radarovou věží ŘLP. Nejkratší, ale poměrně namáhavá cesta sem vede z obce Čenkov u Jinec.

b) „Vojenská“ bezlesí

V těchto případech jde o lokality sloužící ubytování, technickému zázemí a výcviku vojsk.

Brdy, Valdek. Bývalá chata Klubu českých turistů.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)


Vojenský tábor Valdek je umístěn nedaleko známě hradní zříceniny, jeho základem je někdejší velkorysá reprezentativní chata KČT zabraná armádou po r. 1949, jež byla nejprve využívána jako lesnické učiliště a teprve později jako administrativní správa tábora, jeho reprezentační i ubytovací centrum, doplněné o garáže a další technické zázemí. Areál je stále k těmto účelům armádou využíván, žádost KČT o navrácení objektu byla zamítnuta.

Lovecký zámeček Tři Trubky byl odkoupen státem při zřízení dělostřelecké střelnice v Brdech a dodnes slouží jako reprezentační a rekreační objekt ministerstva obrany. Se svým zázemím se nachází na soutoku Padrťského potoka (Klabavy) s potokem Reserva a nachází se cca 5 km od obce Strašice. Objekt zámečku je veřejnosti nepřístupný.

Areál Amerika v místě bývalé stejnojmenné hájovny u cesty mezi Třemi Trubkami a Strašicemi je stále využíván armádou a je nepřístupný.

Někdejší Vojenský tábor Felbabka nedaleko stejnojmenné obce byl zrušen, stejně jako v sousedství umístěné dělostřelecké palposty a cvičiště. Sloužil k přechodnému ubytování cvičících vojsk. Dnes je bezlesí veřejnosti přístupné a jedná se i o ochranářsky cennou lokalitu s výskytem chráněných druhů obojživelníků i některých rostlin.

Bývalý Vojenský tábor Obecnice – Antoušův palouk, sloužící k přechodnému ubytování cvičících vojsk, se nachází nedaleko nádrže Obecnice-Octárna. Tábor byl zrušen, bezlesí postupně zarůstá sukcesními dřevinami, v části lokality je umístěna lesní školka. Nemá ochranářský ani návštěvnický význam.


Brdy, Sýkorky.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)


Sýkorky – leží nedaleko obce Ohrazenice. Jde o dělostřelecké palposty, dodnes občas využívané armádou, ale dnes již veřejnosti přístupné. Bezlesí má značný ochranářský význam zejména pro výskyt některých druhů obojživelníků a drobných korýšů (listonoh) v periodických tůních. Jde o dvě oddělené části Sýkorky sever a Sýkorky – jih. Důležitá křižovatka značených turistických cest – zelené a žluté TZ.

Letiště pod Hejlákem – bylo vybudováno Němci za II.sv. války jako polní letiště s betonovou VPD, ale bylo vždy jen minimálně využíváno k původnímu účelu. Později sloužilo jako seřadiště techniky a cvičily zde zvláštní bezpečnostní jednotky (např. Pohotovostní pluk VB). Dnes je přístupné (po žluté TZ), tůně (původně požární nádrže a okopy) na jeho okrajích jsou útočištěm obojživelníků. Nachází se nedaleko obce Zaječov.

Červený lom – je rozsáhlý lom na kámen, který slouží ke zpevňování účelových komunikací v Brdech. Odtěžené části jsou postupně rekultivovány a zalesňovány. Lom samotný je nepřístupný, je stále v provozu a nachází se u komunikace, spojující obec Nepomuk s oblastí Padrtě.

Střelnice Rafanda pod Horním vrchem (727 m) nedaleko obce Láz, sloužila jako protiletadlové palposty, střelbu zde cvičily také bývalé LM. Bezlesí je dnes přístupné a jde o návštěvnicky zajímavý cíl – esteticky působivá lokalita s omezenými výhledy do nitra pohoří.

Střelnice U pěti zlodějů nedaleko Obecnice sloužila jako protiletadlové palposty. Dnes již neaktivní, ale nepřístupná – nachází se již na území Posádkového cvičiště Jince.


Brdy, bývalé palposty U Pěti zlodějů.
(Foto Mgr. Jaroslav Hodrment ©)JUDr. Pavel Čámský ©


Počasí

© Jaroslav Hodrment 2015
Redakce
Právní doložka